ทรู คอร์ปอเรชั่น ผนึกภาคีเครือข่ายเดินหน้ารื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ถ.สุทธิสาร

ถึงคิวเคลียร์สายสื่อสารย่านถนนสุทธิสารวินิจฉัย…ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ นำทีมวิศวกรพื้นที่ร่วมปฏิบัติการสนับสนุน การไฟฟ้านครหลวง (MEA) โดย นายทวีศักดิ์ สมานสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ พร้อมด้วย กรุงเทพมหานคร 

โดย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการฯ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินงานรื้อถอนสายสื่อสารที่ยกเลิกการใช้งานแล้วบนเสาไฟฟ้า หลังจากติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง Fiber Optic Cable (FOC) ฝังในระดับใต้ดินเพื่อใช้ทดแทนสายสื่อสารเดิม ย่านถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่ แยกพหลโยธิน ถึง แยกถนนวิภาวดีรังสิต รวมระยะทาง 1.6 กิโลเมตร ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยึดหลักการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานโทรคมนาคมที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม โดยสนับสนุนนโยบายจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามนโยบายภาครัฐบาลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพร้อมให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *